1 / 1
Walkman nebyl původně vůbec určen k individuálnímu poslechu, mělo jít o lepší diktafon / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.