Také jste hráli jako děti tuto hru? / Se svolením L. Leštinové