Populární Pohádky Strýčka Jedličky vyšly také jako audionahrávka na LP. / Se svolením M. Březiny